Lindbladskolan, Vårgårda

Grundskola i partnering med PEAB. Grundarbete, schaktning för skola, fullständig skolgård med lekområde samt ny parkering. Start: våren 2018Färdigställd: hösten 2019