Smörslottsparken, finplanering åt Balder

Finplanering samt nytt vatten och avlopp till miljonprogramsbostäder åt Balder.