Smörslottsgatan, bostadsprojekt och förskola åt Tommy Byggare

Lekplats och markarbete. Start: hösten 2019.