Sprängning och schaktning för husgrund i Öjersjö

Husgrund åt VårgårdaHus