Grund- och markarbete till Kyllingsgatan i Vårgårda