Lindbladskolan, Vårgårda

Grundskola i partnering med PEAB. Grundarbete, schaktning för skola, fullständig skolgård med lekområde samt ny parkering.

Start: våren 2018
Färdigställd: hösten 2019