Lerum, Klintgården

Klintgården Lerum
Uppdragsgivare. Dereome