Husgrund i Västrabodarne åt VårgårdaHus

Ett av flera husgrunder i Västrabodarne åt VårgårdaHus/TLAB