Etterhögsgatan, Munkebäck

Bostadsproejkt åt Brixly. Uppstart: hösten 2019.