Markarbete för villagrund i Horla, Alingsås, åt A-hus