Biltvätts- och gatuköksanläggning på Sävelund i Alingsås

Miodana är beställare av markarbete till biltvättsanläggningen i Alingsås.