MA SCHAKT ÄR DIN LOKALA MARK OCH
ANLÄGGNINGS ENTREPRENÖR

 

Med passion för att gräva sedan 2002

Mathias & Anders Schakt Hb startades 2002 men ombildades 2007 till ett AB då uppdragen växte och vi fick ansvara för allt större entreprenader.

Till en början jobbade vi primärt med uppdrag från privatpersoner och mindre företag, idag har vi kompleterat det med bygggare, fastighetsägare, exploatörer samt även kommunala och statliga uppdragsgivare i regionen.

Sedan starten 2002 har MA Schakt utvecklats och är i dag ett företag med bred och gedigen kunskap. Organisationen består av kunniga och engagerade medarbetare som gör att vi kan erbjuda rätt kvalitet i relation med kunder, samarbetspartners och underentreprenörer. Detta tillsammans skapar en trivsam och stimulerande arbetsmiljö.

Vi är idag 20 anställda med tiotalet grävmaskiner i olika storlekar till vårt förfogande. Våra uppdrag består idag i huvudsak av Mark och Anläggningsarbeten.

 

SCHAKTNING

Vi är exporter inom samtliga moment av schaktningsarbetet.

RIVNING

Vi har stor kunskap av rivningsprojekt.

PLANERING

Vi hjälper Er med finplanering av tomter, plattläggning, murar och mycket mer.


 

ANDERS
CARLANDER


Företagsledare

 • anders@maschakt.se
 • +46 (0)733 61 51 72

MIKAEL
KARLSSON


Mätningstekniker

 • mikael@maschakt.se
 • +46 (0)70 669 30 70

NICKLAS
KARLSTEDT


Arbetsledare

 • nicklas@maschakt.se
 • +46 (0)768 56 60 41

MATHIAS
SKOOG


Företagsledare

 • mathias@maschakt.se
 • +46 (0)733 61 51 73

OLA
EKLÖV


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)70 543 53 47

TONY
NILSSON


Mätningstekniker / Arbetsledare

 • tony@maschakt.se
 • +46 (0)739 60 55 89

FREDRIK
LARSSON


Arbetsledare

 • fredrik@maschakt.se
 • +46 (0)70 249 08 50

FREDRIK
TROPP


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)73-716 95 58

ROBERT
CARLSSON


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)735 17 46 42

CHRISTOFFER
SANDBERG


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)708 51 55 41

STEWE
TROLLVIGE


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)70 274 58 27

GLENN
FREDRIKSSON


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)736-56 41 90

ARBEN
MORINA


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)739 97 87 01

JOHAN
HOFFLING


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)735 32 93 37

PER
MÅRTENSSON


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)70 148 70 77

TOBIAS
BENJAMINSSON


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)72 744 11 89

MEDELENE
SVENSSON


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)720 08 48 62

JOHANNES
MOBERG


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)72-354 29 51

SUNE
SKOOG


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)733 96 63 60

SANNA
PETTERSSON


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)709 10 72 44

JOACIM
AXELSSON


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)733 82 81 30

ARVID
NORDH


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)723 12 25 44

JESPER
JIDBRANT


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)723 52 58 92

OSCAR
THORSSON


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)709 46 58 02

JONAS
BERNHARDSSON


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)703 66 48 55

KLAS
BENGTSSON


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)703 22 64 91

JIM
STIGEN


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)733 28 28 85

BARTLOMIEJ
GWIZDALA


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)764 40 13 32

JAROSLAW
TROJANOWSKI


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)764 34 01 83

RASMUS
BENGTSSON


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)70- 779 92 63

FRIDA
IVARSSON


Administration

 • frida@maschakt.se

ANNE-MARIE
CARLANDER


Ekonomi

 • anne-marie@maschakt.se
 

KMA – KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

Att jobba med kvalitet, miljö och arbetsmiljö är något som vi anser oerhört viktigt, och därför jobbar vi kontinuerligt med att förbättra och utveckla oss inom dessa områden.

KVALITET

Vår grundpelare är att alltid ha en god relation med våra kunder genom att vara lyhörda på våra kunders önskemål. Målsättningen är att överlämna felfria markprojekt i rätt tid och till rätt pris, och att varje projekt skall vara referens och grund till framtida projektutvecklings uppdrag. Vi har även engagerad, kunnit och kreativa medarbetare som hela tiden vidareutbildas och utvecklas.

MILJÖ

Vi på MA Schakt arbetar hela tiden med att göra minsta möjliga miljöpåverkan i alla våra projekt genom att:

 • Följa och tillämpa de regler och lagar som finns för att skydda vår miljö
 • Motivera och utbilda medarbetare för att utföra allt miljöarbete på ett ansvarsfullt sätt
 • Påverka leverantörer och samarbetspartners i val av miljöanpassade produkter och tjänster
 • Hushålla med naturresurser, bland annat genom att ta tillvara på restprodukter från vara projekt så
  som sprängsten som vi krossar och jord som vi harpar till matjord
 • Kontinuerligt förbättra miljöarbetet och utvärdera uppsatta mål

ARBETSMILJÖ

För att en god arbetsmiljö skall uppnås agerar vi på följande sätt:

 • Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete, såsom riskanalyser och arbetsmiljöronder förebygga olyckor och skador
 • Att genom information, engagemang och delaktighet uppnå välmående och trivsel
 • Rätt klädsel och personlig skyddsutrustning samt hjälpmedel skall användas i våra arbeten
 • Genom att vara lyhörda på vår personal kartläggga brister, så att vi ständigt kan förbättra oss
 

VI HAR EN PASSION FÖR GRÄVNING

 

KONTAKT

Har du några funderingar eller frågor? Skicka oss ett meddelande så återkommer vi inom kort.

 • Metallgatan 4C, Alingsås
 • info@maschakt.se
 • +46 (0)733 – 61 51 72
 

SAGT OM OSS

TLAB

”TLAB har en stark samarbetspartner i MA Schakt. Vi värdesätter deras konkurrenskraftiga priser, deras förmåga att utföra och projektera sitt arbete samt att de erbjuder en bra service med korta kontaktvägar”

JONAS LUNDGREN, ÄGARE, & MAGNUS ANDERSSON, PROJEKTLEDARE


Ahlnings bygg

”Vi har ett långtgående samarbete med MA Schakt, redan 2004 utförde vi vårt första gemensamma projekt. Vi upplever att de är professionella, kompetenta och lätta att samarbeta med. Vi får alltid ett trevligt och kompetent bemötande. De lämnar alltid korrekta och konkurrenskraftiga prisberäkningar och ser på ett ödmjukt sätt till att alla yrkesgrupper får plats att utföra sitt arbete.”

THOMAS AHLNING, DANIEL WIKTORSSON & BJÖRN NIKLASSON, ÄGARE