MA SCHAKT ÄR DIN LOKALA MARK OCH ANLÄGGNINGS ENTREPRENÖR

 

Med passion för att gräva sedan 2002

Mathias & Anders Schakt Hb startades 2002 men ombildades 2007 till ett AB då uppdragen växte och vi fick ansvara för allt större entreprenader.

Till en början jobbade vi primärt med uppdrag från privatpersoner och mindre företag, idag har vi kompleterat det med bygggare, fastighetsägare, exploatörer samt även kommunala och statliga uppdragsgivare i regionen.

Sedan starten 2002 har MA Schakt utvecklats och är i dag ett företag med bred och gedigen kunskap. Organisationen består av kunniga och engagerade medarbetare som gör att vi kan erbjuda rätt kvalitet i relation med kunder, samarbetspartners och underentreprenörer. Detta tillsammans skapar en trivsam och stimulerande arbetsmiljö.

Vi är idag 20 anställda med tiotalet grävmaskiner i olika storlekar till vårt förfogande. Våra uppdrag består idag i huvudsak av Mark och Anläggningsarbeten.

 

SCHAKTNING

Vi är exporter inom samtliga moment av schaktningsarbetet.

RIVNING

Vi har stor kunskap av rivningsprojekt.

PLANERING

Vi hjälper Er med finplanering av tomter, plattläggning, murar och mycket mer.


 

ANDERS CARLANDER


Företagsledare

 • anders@maschakt.se
 • +46 (0)733 61 51 72

MIKAEL KARLSSON


Mätningstekniker

 • mikael@maschakt.se
 • +46 (0)70 669 30 70

NICKLAS KARLSTEDT


Arbetsledare

 • nicklas@maschakt.se
 • +46 (0)768 56 60 41

MATHIAS SKOOG


Företagsledare

 • mathias@maschakt.se
 • +46 (0)733 61 51 73

PER MÅRTENSSON


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)70 148 70 77

SANNA PETTERSSON


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)709 10 72 44

FREDRIK LARSSON


Arbetsledare

 • fredrik@maschakt.se
 • +46 (0)70 249 08 50

FREDRIK TROPP


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)73-716 95 58

ROBERT CARLSSON


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)735 17 46 42

CHRISTOFFER SANDBERG


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)708 51 55 41

STEWE BJÖRNSSON


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)70 274 58 27

GLENN FREDRIKSSON


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)736-56 41 90

JOACIM AXELSSON


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)733 82 81 30

JOHAN HOFFLING


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)735 32 93 37

VICTOR AHLBERG


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)76- 631 21 33

TOBIAS BENJAMINSSON


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)72 744 11 89

JESPER JIDBRANT


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)723 52 58 92

JOHANNES MOBERG


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)72-354 29 51

SUNE SKOOG


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)733 96 63 60

MAGNUS BERGSTRÖM


Verkstad/ Svets

 • +46 (0)702 55 17 90
 • magnus@maschakt.se

JONAS BERNHARDSSON


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)703 66 48 55

KLAS BENGTSSON


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)703 22 64 91

JIM STIGEN


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)733 28 28 85

BARTLOMIEJ GWIZDALA


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)764 40 13 32

JAROSLAW TROJANOWSKI


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)764 34 01 83

LINUS MARQUARD


Grävmaskinist/ Anläggningsarbetare

 • +46 (0)73- 800 02 67

FRIDA IVARSSON


Administration

 • frida@maschakt.se

   

  KMA - KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

  Att jobba med kvalitet, miljö och arbetsmiljö är något som vi anser oerhört viktigt, och därför jobbar vi kontinuerligt med att förbättra och utveckla oss inom dessa områden.

  KVALITETSPOLCY

  Vår grundpelare är att alltid ha en god relation med våra kunder genom att vara lyhörda för kundernas krav och önskemål. Vår målsättning är att överlämna markprojekt med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris genom att:

  • Vi har engagerade, kunniga och kreativa medarbetare som hela tiden vidareutbildas och utvecklas.
  • Vi utför, dokumenterar och redovisar egenkontroller enligt kundens önskemål.
  • Vi säkerställer att tillämpliga lagkrav och andra bindande krav efterlevs.

  För att säkerställa ständiga förbättringar av verksamhetssystemet ska mål sättas upp för att
  säkra kvalitén i levererade projekt och skapa förutsättningar för hög kundnöjdhet.

  Genom våra kvalitetssäkrade processer och kundnära arbetssätt ska varje genomfört projekt
  vara en referens och grund till framtida kunduppdrag.

  MILJÖPOLICY

  Vi på MA Schakt arbetar hela tiden med att skydda miljön och göra minsta möjliga miljöpåverkan i alla våra projekt genom att:

  • Följa och tillämpa de regler och lagar som finns för att skydda vår miljö.
  • Motivera och utbilda medarbetare för att utföra allt miljöarbete på ett ansvarsfullt sätt.
  • Påverka leverantörer och samarbetspartners i val av miljöanpassade produkter och tjänster.
  • Hushålla med naturresurser, bland annat genom att ta tillvara på restprodukter från vara projekt så som sprängsten som vi krossar och jord som vi harpar till matjord.
  • Kontinuerligt förbättra miljöarbetet och utvärdera uppsatta mål.

  ARBETSMILJÖPOLICY

  MA Schakt ska vara ett företag med hög säkerhet och god arbetsmiljö, där allt arbete skall planeras och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö. Det gör vi genom att:

  • Maskiner och andra tekniska anordningar är så beskaffade, kontrollerade och underhållna att betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall erhålls.
  • Vi uppfyller alla relevanta legala krav och förskrifter som påverkar vår arbetsmiljö.
  • Utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara ett löpande gemensamt arbete mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  • Vår personal ska involveras och ges möjlighet att medverka i arbetsmiljörelaterade förändringar och beslut som tas i verksamheten.
  • Alla medarbetare uppmanas att rapportera tillbud och olyckor enligt företagets rutiner.
  • Åtgärdsförslag för rapporterade tillbud och olyckor sammanställs och återrapporteras i hela verksamheten som ett led i vårt förbättringsarbete.
  Image
  Image
   

  VI HAR EN PASSION FÖR GRÄVNING

   

  KONTAKT

  Har du några funderingar eller frågor? Skicka oss ett meddelande så återkommer vi inom kort.

  • Metallgatan 4C, Alingsås
  • info@maschakt.se
  • +46 (0)733 - 61 51 72
   

  SAGT OM OSS

  TLAB

  "TLAB har en stark samarbetspartner i MA Schakt. Vi värdesätter deras konkurrenskraftiga priser, deras förmåga att utföra och projektera sitt arbete samt att de erbjuder en bra service med korta kontaktvägar"

  JONAS LUNDGREN, ÄGARE, & MAGNUS ANDERSSON, PROJEKTLEDARE


  Ahlnings bygg

  "Vi har ett långtgående samarbete med MA Schakt, redan 2004 utförde vi vårt första gemensamma projekt. Vi upplever att de är professionella, kompetenta och lätta att samarbeta med. Vi får alltid ett trevligt och kompetent bemötande. De lämnar alltid korrekta och konkurrenskraftiga prisberäkningar och ser på ett ödmjukt sätt till att alla yrkesgrupper får plats att utföra sitt arbete."

  THOMAS AHLNING, DANIEL WIKTORSSON & BJÖRN NIKLASSON, ÄGARE